I samsvar med Forvaltningsloven § 37, legges Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i Askøy kommune ut på offentlig høring.

Høringsdokumentet ligger til offentlig høring fra og med 2. desember 2021 til og med 27. januar 2022.

Lenke til høringsdokumentene finner du her (FileCloud): Høringsdokument - Forslag til forskrift om folkevalgtes rett til utgiftsdekning, godtgjøring og velferdsgoder i Askøy kommune - offentlig høring

Høringsinnspill kan sendes skriftlig til kommunen på e-post:

eller som brev til Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø.

Back to top