Oversiktsbilde transformatorstasjon StorebotnNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt konsesjonssøknad fra BKK Nett AS for bygging av ny Storebotn transformatorstasjon med én transformator med omsetning 132/22 kV og ytelse 32 MVA, samt 132 kV nettilknytning i Askøy kommune i Vestland fylke.

Høringsfristen er satt til 28. april 2021.

Søknaden

BKK Nett søker om konsesjon for å bygge og drive Storebotn transformatorstasjon med én transformator med omsetning 132/22 kV og ytelse 32 MVA. BKK Nett har søkt om å plassere transformatorstasjonen nordøstre side ved eksisterende næringsområde i Storebotn. Stasjonen vil ha et samlet arealbehov på om lag 2 500 m2. BKK Nett søker samtidig om å legge eksisterende 132 kV ledning Askøy–Ravnanger innom transformatorstasjon.

Begrunnelsen for søknaden er at det er behov for å forsyne OneSubsea på Horsøy med strøm. Samtidig forventer BKK Nett forbruksvekst i området rundt Storebotn. Transformatorstasjonen er derfor dimensjonert for fremtidig utvidelse til to transformatorer, med delbar 132 kV samleskinne og plass til to ekstra bryterfelt.

BKK Nett søker om konsesjon i medhold av energiloven.

Søknaden med vedlegg er tilgjengelig på NVEs internettsider www.nve.no/kraftledninger.

Høringsuttalelser

Gjennom høring av konsesjonssøknaden ønsker vi å motta synspunkter på planene og forslag til tiltak som kan redusere negative virkninger.

Dere kan sende uttalelse via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider. Dere kan også sende uttalelse som e-post til eller som brev til
NVE
Postboks 5091
Majorstuen
0301 OSLO.

Fristen for å sende uttalelser til NVE er 28. april 2021.

Back to top