Hjemmesykepleien innfører telefontider

mobiltelefonHjemmesykepleien ønsker å yte best mulig tjenester i hjemmene

  • Telefontider: Hverdager klokka 08:00 til 09:00 og 13:30 til 14:30

Ved å begrense telefontiden får de bedre tid til å yte gode tjenester.

Innenfor telefontidene har de tilgjengelig  personale som har tilgang til datasystemene og som kan gi brukerne gode svar.

Vakttelefonnumre 

Hver avdeling har ett telefonnummer som skal brukes for å kontakte dem.

  • Avdeling nord - 56 15 85 81
  • Avdeling midtre - 56 15 57 00
  • Avdeling øst - 56 15 58 00
  • Avdeling sør - 56 15 57 90