Forslag til ny adresseparsell og vegnavn

Med hjemmel i lov om stadnamn§ 5 og lov om eiendomsregistrering § 21, samt tilhørende forskrift kapittel 12, foreslsår Askøy kommune følgende nye adresseparsell og vegnavn:

Adresseparsell (områdebeskrivelse) Navneforslag
Eksisterende boligområde mellom Skogvikmyrane og Mølledalen. Området har tidligere hatt adresse til Askvegen. Nytt vegnavn / adresseparsell foreslås på grunn av omlegging av avkjørsel.   Nordre Skogvikmyrane

Grunneiere i adresseområdet og andre berørte parter har anledning til å komme med merknader før det fattes vedtak. 

Eventuelle merknader sendes skriftlig innen 18. oktober 2019 til:  eller Askøy kommune, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø Last ned kart - Nordre Skogvikmyrane.pdf

Last ned reguleringsplan - Nordre Skogvikmyrane.pdf