Illustrasjon - pengerEiendomsskatt på bolig-, fritids- og næringseiendom avskaffes på Askøy fra 1. januar 2019, så fremt fylkesmannen godkjenner budsjettet som kommunestyret vedtok 13. desember.

Det innebærer at det bare vil være avsluttende klagebehandling som gjøres av eiendomsskattekontoret før det nedlegges.

Klage til kommunen

Frem til årsskiftet kan du klage på forhold ved beregnet eiendomsskatt til kommunen ved å bruke lenken nedenfor. Dette gjelder for alle som har fått beregnet eiendomsskatt, men som mener det er noe galt ved denne. Du bør brunne hvorfor klagen leveres etter fristen som var 11. april 2018.

Søknad om fritak

Frem til årsskiftet kan du søke om fritak for eiendomsskatten. Dette gjelder både søknad basert på økonomisk situasjon til boligeier og søknad fra lag, organisasjoner og lignende som driver til gagn for kommunen.

 


Kontakt

Eiendomsskattekontoret

Tlf. 56 15 80 56
e-post: eskatt@askoy.kommune.no

Postadresse:
Askøy kommune,
Eiendomsskattekontoret
Klampavikvegen 1
5300 Kleppestø