I forbindelse med etablering av nye sjøledninger for avløp i Skiftesvik, vil det over noen uker pågå dykkerarbeid. Arbeidet starter mandag 1. mars. Området det skal jobbes i, er markert med rød sirkel i kartutsnittet under.

IMC Diving AS er utførende entreprenør. Arbeidet som utføres er en del av samarbeidsprosjektet med Vestland Fylkeskommune for Fv. 213 mellom Skiftesvik-Marikoven, men skjer i regi av Askøy kommune vann og avløp.

Berørte nausteiere vil bli varslet av entreprenør dersom tilkomst til naust ikke kan opprettholdes i deler av anleggsperioden.

Kart Skiftesvik sjøledninger

 

Back to top