Drømmestipendet illustrasjonKUNNGJØRING

Elever i kulturskolen som er født mellom 1999 og 2006 kan søke om «Drømmestipendet 2019». Stipendet er på 15 000 kroner, og det deles ut 1,5 millioner kroner totalt. Du kan søke Drømmestipend i kategoriene dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst og «annet».

Det er Norsk Kulturskoleråd og Norsk Tipping som sammen velger ut de 100 elevene i landet som får stipend.


Hvordan søke

Søknader om nominasjon kan sendes til kulturskolen@askoy.kommune.no innen 25. januar og må inneholde:

 • Navn
 • Adresse
 • Fødselsdato
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Disiplin
 • Beskrivelse av søker
 • Beskrivelse av drømmen
 • Dokumentasjon (se krav til dokumentasjon under)

For inspirasjon til hvordan du kan beskrive din drøm – se http://drommestipendet.no for å lese om tidligere nominerte drømmer og andre spørsmål.

Når du har sendt din søknad til Askøy kulturskole, vil et lokalt nominasjonsutvalg velge ut elever til videre nominasjon. Nominasjoner blir sendt til Drømmestipendet av Askøy kulturskole, og en nasjonal jury vil så gå gjennom nominasjoner og tildele stipender.


Forslag til dokumentasjon

Dokumentasjon av søkers ferdigheter spiller en viktig rolle i nominerings- og tildelingsprosessen. Bilder kan sendes som vedlegg på mail til kulturskolen@askoy.kommune.no mens lyd- og videofiler må lastes opp eksternt, for eksempel på YouTube eller i SoundCloud. Husk at her kan du laste opp uten å gjøre filmene tilgjengelig for andre enn de du sender lenken til.

Dans - dokumentasjonen bør inneholde

 • 1 - 2 innslag med solofilmer av eventuelt film av dansegruppe der det går tydelig frem hvem som er søker.
 • Kan også være et redigert opptak der søkeren viser bredde gjennom ulike koreografier eller dansefag. 1 - 3 min lengde.
 • Kan også være opptak av egentrening eller trening i kulturskolen.
 • God lyd- og bildekvalitet.

Musikk - dokumentasjonen bør inneholde

 • 2 - 3 musikkinnslag
 • Kan også være opptak av egentrening eller trening i kulturskolen.
 • God lydkvalitet.
 • Lydavspilleren godkjenner filformatene mp3, mp4, avi og mov.

Skapende skriving - dokumentasjonen bør inneholde

 • 3 - 5 arbeider som viser flere stiler eller sjangere.
 • Leservennlig oppsett, skrift og lengde (ikke en hel roman).
 • De innsendte arbeidene må gjerne vise bredde og forskjellige sjangere.
 • Skriftlig materiell må være i PDF-format.

Teater - dokumentasjonen bør inneholde

 • 3 - 4 innslag eller filer som gjerne også viser kandidaten eller gruppas «bredde» og forskjellige sjangere.
 • God lyd- og bildekvalitet.

Visuelle kunstfag - dokumentasjonen bør inneholde:

 • 5 - 10 arbeider
 • Eksterne lenker
 • Maks skarphet på dokumentasjon, gjerne 300 dpi.
 • Dokumentasjon i størrelse A5 eller A4

Spesielt for film

 • 1 - 2 arbeider
 • Eksterne lenker
 • God lyd- og bildekvalitet

Sirkus – dokumentasjonen bør inneholde

 • 1-2 innslag med solofilmer eventuelt. film av sirkusgruppe der det går tydelig frem hvem som er søker.
 • Kan også være et redigert opptak der søkeren viser bredde gjennom ulike koreografier eller sirkusfag. 1-3 min lengde.
 • 4-8 bilder av opptredener eller arbeide.
 • Kan også være opptak av egentrening eller trening i kulturskolen.
 • God lyd- og bildekvalitet.

«Annet» - dokumentasjonen bør inneholde

 • 5 - 10 arbeider eller innslag
 • Kvalitet og formater sees i forhold til andre utrykk som er beskrevet, om det gjelder bilde, film, tekst eller lyd.