Bytte av filtermasse i Ingersvann vannbehandlingsanlegg

Ingersvann vannrenseanlegg

Mandag 14. september klokken 07.00 starter vi opp med omfattende vedlikeholdsarbeid ved Ingervann vannbehandlingsanlegg.

I en periode over noen uker vil det bli gjennomført filterbytte ved vannverket. Vedlikeholdsarbeidet skal sikre fortsatt god drikkevannskvalitet og at kapasiteten ved anlegget opprettholdes.

Vi har planlagt arbeidet slik at det ikke er behov for ytterligere tiltak i vannforsyningen – som for eksempel kokeanbefaling. Hvis det avdekkes svikt i barrierer underveis i arbeidet, vil vi varsle umiddelbart.

Hvordan byttes filtermasse?

Først skal om lag 25.000 liter gammel filtermasse fjernes. Dette gjør vi ved hjelp av en stor bil med sugekapasitet. Når filterboksen er tømt og rengjort vil alt utstyr bli kontrollert. Feil og mangler vil utbedres.

Filterkassen vil bli fylt med ny filtermasse som består av:

  • et lag grov grus (støttelag)
  • marmorgrus (ca 2 meter)
  • filtersand (0,5 meter)
  • filtermediet antrasitt (0,7 meter)

Når all ny filtermasse er fylt inn og fuktet, skal det kjøres tester og skyllinger før filteret er klart til bruk.

Kan oppstå uforutsette hendelser

Alle oppgavene knyttet til utskiftingen er planlagt og koordinert, men likevel kan det oppstå uforutsette hendelser; utstyr som ryker, vannledningsbrudd andre steder på ledningsnettet, endringer i magasinkapasitet eller andre utenforliggende ting.

Kontinuerlig overvåkning

Prosessen og arbeidet med filterbytte vil overvåkes kontinuerlig for å umiddelbart kunne avdekke hendelser som kan virke inn på vannkvalitet eller tilgangen på drikkevann.

Registreres det avvik som krever tiltak, så har vi personell tilgjengelig.

Endrer vannforsyning for noen

Det er i forkant av arbeidene iverksatt tiltak for å avgrense belastningen på vannproduksjonen ved Ingersvann vannbehandlingsanlegg.

Områdene fra Tveit og vestover mot Ramsøy vil bli forsynt via vannledning over Horsøy/Kleppe vannbehandlingsanlegg.

Det samme skjer i Florvåg. Her vil Kleppe vannbehandlingsanlegg forsyne inn til Bakarvågen.

Alle disse endringene vil bli reversert når vedlikeholdsjobben er gjennomført.