D6 Viltforvaltning

Tjeneste / tilbud

 
6. 1. Fellingsavgift - voksen hjort 430
6. 2. Fellingsavgift - hjortekalv 261

 

 

D7 Gebyr etter forskrift om begrensing av forurensing

Tjeneste / tilbud

 
7. 1. a Behandling av tiltaksplan etter forurensningsloven § 52, a - per. stykk 7 656

 

 

D8 Priser på kartsalg, kopiering, megleropplysninger med mer

8. 1 Utskrift (kan være pdf av kart eller ortofoto (uansett målestokk))

Selvbetjening på nett for kartutsnitt er gratis. Gebyrene er ikke momspliktige.

Tjeneste / tilbud

 
8. 1, a) A4 200
8. 1, b) A3 296
8. 1, c) A2 390
8. 1, d) A1 486
8. 1, e) A0 698

7. 2 Digitale kart (pris ifølge GEOVEKST)

 
8. 2, a) Digitale kart 997,50
8. 2, b) Plankart 997,50
8. 2, c) Tillegg for plangrense, SOSI-format 1 059,00

8. 3 Manuell bearbeiding av kart

 
8. 3, a) Gebyr etter brukt tid (*) - per time 1 030
(*) Gjelder ikke for punkt 3. 2, 1 til 3. 2, 4, 3. 3, 3. 4 og 3. 5. 

8. 4 Betalingssatser

 
8.4.1.a: Eiendomsmeglerpakke (bebygd eiendom) per stykk 1 500
8.4.1.b: Eiendomsmeglerpakke (ubebygd eiendom) per stykk 1 300
8.4.2.a: Rapporter og informasjon (matrikkelrapport) per stykk 250
8.4.2.b: Rapporter og informasjon (ferdigattest/midlertidig brukstillatelse) per stykk 270
8.4.2.c: Rapporter og informasjon (detaljert rapport for vannmåler, vann og avløpsavgift) per stykk 250
8.4.2.d: Rapporter og informasjon (gjeldende arealplaner med bestemmelser) per stykk 570
8.4.2.e: Rapporter og informasjon (kommunale avgifter) per stykk 270
8.4.2.f: Rapporter og informasjon (kulturminnerapport) per stykk 150
8.4.3.a: Kart og ortofoto (eiendomskart med grenser) per stykk 250
8.4.3.b: Kart og ortofoto (situasjonskart) per stykk 250
8.4.3.c: Kart og ortofoto (oversiktskart) per stykk 100
8.4.3.d: Kart og ortofoto (vegstatuskart) per stykk 150
8.4.3.e: Kart og ortofoto (ledningskart) per stykk 250
8.4.3.f: Kart og ortofoto (flom- og støysoner) per stykk 150
8.4.3.g: Kart og ortofoto (ortofoto (historiske)) per stykk 250
8.4.3.h: Kart og ortofoto (ortofoto (med grenser) per stykk 250
Prisene er eksklusiv leverandørpåslag, som kan variere. Alle priser er eksklusiv MVA.    

Back to top