C.Helse

  1. Satser for helse- og omsorgstjenester
  2. Satser for trygghetsalarm
  3. Satser for ferdigmat
  4. Satser for utleie av areal Kleppestø sykehjem
  5. Egenandeler for kommunal fysioterapi
  6. Satser for utleie av Rasmussenbygget
  7. Kurdøgnpris sykehjem
  8. Nøkkelboks – leiekostnad

 Noen tjenester prises etter tjenestemottakers økonomiske evner. Abonnementspris fungerer som makspris. Bruker betaler timepris opp til -, men ikke over tilhørende abonnementspris avhengig av inntekt. Gebyrene er ikke MVA-pliktige.

1. Satser for helse- og omsorgstjenester

Tjeneste / tilbudOmfang ÅR 2020

Abonnement

Inntekt opp til 2 G ( 1 G er kr.  96 883 pr. 1. januar 2020) 3 pr. måned   210
2 - 3 G pr. måned   857
3 - 4 G pr. måned   2 021
4 - 5 G pr. måned   2 893
Over 5 G pr. måned   3 623
Praktisk bistand - egenandel for  forbruksmateriell 4 pr. oppdrag   (utgår)

Timepris

Opp til 2 G pr. time   210
Over 2 G 5 pr. time   354
Egenbetaling for korttidsopphold eller rehabilitering 6 pr. døgn   170
Trygghetsavdeling for brukere pr. døgn   248
Egenbetaling for dagavdeling 6 pr. døgn   90
Egenbetaling transport til dagavdeling pr. døgn   30
Aktivitetsgruppe Soltunet 7 pr. gang   65

Før- og etter skole-tilbud

1/1 plass pr. måned   (utgår)
1/2 plass pr. måned   (utgår)

 

"Egenbetaling transport til dagavdeling" kan ikke overstige 350 kr per måned. 1 G = 99 858 kr fra 01.05.2019.

Abonnement for inntektsgruppen "opp til 2 G" fastsettes av staten årlig.

Egenandel for forbruksmateriell i forbindelse med praktisk bistand er inkludert i abonnementet.

5 Tidligere var dette gebyret inndelt i kategoriene 2-3 G, 3-4 G, 4-5 G og over 5 G. I 2019 var prisene for disse henholdsvis 175 kr, 340 kr, 393 kr og 393 kr.

6 Egenbetaling for korttidsopphold/rehabilitering og for dagavdeling fastsettes av staten årlig.

Maks 260 kr per måned.

 


 

2. Satser for trygghetsalarm

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Trygghetsalarm ( inkludert MVA for utstyr.) pr. år 3 600
Mobil trygghetsalarm (GPS) pr. år 2 090

 

Ektefeller kan i tillegg betale for et stk. alarmknapp (68 kr + mva.) og responstjeneste (årlig kr 987, ikke MVA-pliktig).


 

3. Satser for ferdigmat

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Middag pr. porsjon 85
Lunsj pr. dag 35

Kommunestyret forutsetter at distribusjonen av ferdigmat til hjemmeboende og dagsenteropphold til enhver tid skal være innenfor selvfinansierende rammer.

Tjenestene er ikke MVA-pliktige.


 

4. Satser for utleie av areal Kleppestø sykehjem

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Utleie av seremonirom (gjelder ikke beboere) pr. gang 530
Utleie av kantine Kleppestø sykehjem til beboere (uten kjøkken) pr. gang 265
Utleie av kantine Kleppestø sykehjem (uten kjøkken) pr. gang 1 060

Tjenestene er ikke MVA-pliktige.


 

5.Egenandeler for kommunal fysioterapi

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
(A) Undersøkelse 8   173
8 Ved igangsetting av behandlingsopplegg eller når henvisende behandler ønsker å få pasienten vurdert eller undersøkt av fysioterapeut.

(B) Behandling hos fysioterapeut

B.1.Inntil 20 min   123
B.2. Tillegg for behandling ut over 20 min   37
B.3. Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi 9   12
9 Krever samtidig bruk av «behandling hos fysioterapeut B.1 eller B.2.

(C) Behandling av manuellterapeut

C.1. Behandling   163
C.2. Tillegg utover 20 min. (Nytt i 2020) pr. påbegynt 10 min 59

(D) Behandling av fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

D.1. Behandling   123
D.2. Tillegg utover 20min. pr. påbegynt 10 min 39
(E) Veiledet trening, minst 30 min 10   25
10 Kan ikke brukes sammen med noen andre takster.

(F) Gruppebehandling

30 min   55
60 min   97
90 min   138
Tillegg for behandling i basseng   24
(G) Gebyr for manglende fremmøte   309

 

Askøy kommune følger takster etter Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. og denne endres årlig 1. juli.


 

6. Satser for utleier i Rasmussenbygget

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Utleie av aktivitetsrom pr. gang 1 300
Utleie av møterom Ingrid pr. gang 1 300

 Tjenesten er ikke MVA-pliktig.


 

7. Kurdøgnpris sykehjem

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Egenbetaling sykehjem - maksimal  egenbetaling

pr. døgn 2 681

 


 

8. Nøkkelboks – leiekostnad

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Leiekostnad nøkkelboks (engangsavgift, inkludert MVA) pr. stk 400

 

Back to top