4. Satser for skolefritidsordningen (SFO)

Tjeneste / tilbud OmfangÅR 2020
Heltid   3 115
Deltid (inntil 10 t/uke)   2 374
Kjøp av enkeltdag (jf. vedtekter pkt. 8)   229

Fra august 2020 er det innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1.-2. trinn. Søknad i Vigilo.
Elever på 5.-7. trinn med særskilte behov har gratis tilbud i SFO.

Back to top