8. Leiesatser for skoler, kantiner og klasserom

(8.A) Mandag-fredag, utenfor fast oppsatt plan

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020

Ikke-kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. kveld 402
Gymnastikksal, auditorium, aula og tilsvarende pr. kveld 792

Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1

pr. kveld 402

Kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. kveld 592
Gymnastikksal, auditorium, aula og tilsvarende pr. kveld 1 185
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. kveld 592

Uavhengig av arrangement type

   
Timesats ekstra renhold pr. time 496
Timesats ekstra vaktmester pr. time 958

For lag og organisasjoner er leie av skolebygg gratis. Dette inkluderer ikke "Timesats ekstra renhold" eller "Timesats ekstra vaktmester".

Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr, slik som symaskiner, datamaskiner, dreiemaskiner med mer avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

 

(8.B) Utleie lørdag-søndag, helligdager og skoleferien

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020

Ikke-kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. dag 799
Gymsal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. dag 1 585
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. dag 799
Hele skoleanlegget pr. dag 1 989
Leie av stoler til konfirmasjoner etc. pr. stol 15
Leie av bord til konfirmasjoner etc. pr. bord 32

Kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. dag 1 185
Gymsal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. dag 2 369
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. dag 1 185
Hele skoleanlegget pr. dag 2 369
Leie av stoler til konfirmasjoner etc. pr. stol 15
Leie av bord til konfirmasjoner etc. pr. bord 32

Uavhengig av arrangement type

Timesats ekstra renhold pr. time 496
Timesats ekstra vaktmester pr. time 958

For lag og organisasjoner er leie av skolebygg gratis. Dette inkluderer ikke "Timesats ekstra renhold" eller "Timesats ekstra vaktmester".

 

Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr, slik som symaskiner, datamaskiner, dreiemaskiner med mer avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

(8.C) Fast utleie av skolerom for voksne (over 19 3r)

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Klasserom og tilsvarende pr. kveld 164
Gymnastikksal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. kveld 328
Andre spesialrom med kostbart utstyr pr. dag 164

Back to top