5. Ambulerende skjenkebevilling

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Gebyr ved enkelt arrangement pr. arrangement 381

Ny sats for bevillingsgebyr for alkoholbevilling foreligger ved årsskiftet, altså etter kommunestyrets budsjettvedtak. Se forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.

Back to top