A. Barn og kultur

 

1. Satser for foreldrebetaling i barnehage

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Makspris heldagsplass pr. måned 3 135

Satsen følger sats fastsatt i forskrift av staten hvert år. Maksprisen for 2020 er basert på forslag i statsbudsjettet for 2020. Tjenestene er ikke momspliktige. Det finnes ulike moderasjonsordninger (redusert kostnad). Les mer om dette på våre nettsider:

https://askoy.kommune.no/tjenester/barnehage/pris-betaling-og-moderasjonsordninger#section-3


2. Satser for Askøy kulturskole

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Gruppeundervisning pr. halvår 1 610
Individuell undervisning pr. halvår 2 075
Instrumentleie pr. halvår 911
Dirigent, instruktørtjenester til skolekorps pr. halvar 6 180

Ingen søskenmoderasjon.


 

3. Satser for Askøy folkebibliotek

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020

Overdagspenger   

1. varsel pr. varsel 35
2. varsel pr. varsel 70
3. varsel pr. varsel 100

Satsene gjelder for personer fra og med fylte 17 år og er ikke kumulative.


4. Satser for skolefritidsordningen (SFO)

Tjeneste / tilbud OmfangÅR 2020
Heltid   3 115
Deltid (inntil 10 t/uke)   2 374
Kjøp av enkeltdag (jf. vedtekter pkt. 8)   229

Fra august 2020 er det innført inntektsgradert foreldrebetaling i SFO for 1.-2. trinn. Søknad i Vigilo.
Elever på 5.-7. trinn med særskilte behov har gratis tilbud i SFO.


5. Ambulerende skjenkebevilling

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Gebyr ved enkelt arrangement pr. arrangement 381

Ny sats for bevillingsgebyr for alkoholbevilling foreligger ved årsskiftet, altså etter kommunestyrets budsjettvedtak. Se forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.


 6. Utleiesatser for Ungflimmer ungdomskultursenter (hele huset unntatt aktivitetsrom)

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Ungdom gruppe A pr. dag 250
Ungdom gruppe A pr. døgn 600
Ungdom gruppe B pr. dag 500
Ungdom gruppe B pr. døgn 800
Andre gruppe C pr. dag 700
Andre gruppe C pr. døgn 1 000
Andre gruppe D pr. dag 3 000
Andre gruppe D pr. døgn 4 000

 

Utleiesatsen avhenger av hvem som leier og deles inn i følgende kategorier:

 1.  Ungdom:

  All ungdom som ikke har kommersiell aktivitet, drift, frivillige og ideelle lag, organisasjoner eller sammenslutninger for ungdom som ikke har betalt medlemskap.
 2.  Ungdom:

  Frivillige og ideelle lag som har betalt medlemsskap for ungdom. Arrangører av eller for ungdom, kurs- og konferanseholdere for ungdom.
 3.  Andre:

  Frivillige lag og organisasjoner med andre målgrupper enn ungdom
 4.  Andre:

  Andre kurs- og konferanseholdere (næringsliv eller bedrifter), arrangør av arrangement for andre målgrupper enn ungdom, private (for eksempel utleie til dåp og andre typer selskap)

 

 • For priser på utleie av enkeltrom eller lokaler med spesielt utstyr, kontakt oss på e-post: .

7. Utleiesatser Herdla fort (friluftsområdet)

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Ikke-kommersielle arrangement pr. arrangement GRATIS
Kommersielle arrangement pr. arrangement 1 500

Ved større arrangement avtales pris konkret.


 8. Leiesatser for skoler, kantiner og klasserom

(8.A) Mandag-fredag, utenfor fast oppsatt plan

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020

Ikke-kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. kveld 402
Gymnastikksal, auditorium, aula og tilsvarende pr. kveld 792

Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1

pr. kveld 402

Kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. kveld 592
Gymnastikksal, auditorium, aula og tilsvarende pr. kveld 1 185
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. kveld 592

Uavhengig av arrangement type

   
Timesats ekstra renhold pr. time 496
Timesats ekstra vaktmester pr. time 958

For lag og organisasjoner er leie av skolebygg gratis. Dette inkluderer ikke "Timesats ekstra renhold" eller "Timesats ekstra vaktmester".

Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr, slik som symaskiner, datamaskiner, dreiemaskiner med mer avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

 

(8.B) Utleie lørdag-søndag, helligdager og skoleferien

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020

Ikke-kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. dag 799
Gymsal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. dag 1 585
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. dag 799
Hele skoleanlegget pr. dag 1 989
Leie av stoler til konfirmasjoner etc. pr. stol 15
Leie av bord til konfirmasjoner etc. pr. bord 32

Kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. dag 1 185
Gymsal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. dag 2 369
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. dag 1 185
Hele skoleanlegget pr. dag 2 369
Leie av stoler til konfirmasjoner etc. pr. stol 15
Leie av bord til konfirmasjoner etc. pr. bord 32

Uavhengig av arrangement type

Timesats ekstra renhold pr. time 496
Timesats ekstra vaktmester pr. time 958

For lag og organisasjoner er leie av skolebygg gratis. Dette inkluderer ikke "Timesats ekstra renhold" eller "Timesats ekstra vaktmester".

 

Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr, slik som symaskiner, datamaskiner, dreiemaskiner med mer avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

(8.C) Fast utleie av skolerom for voksne (over 19 3r)

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Klasserom og tilsvarende pr. kveld 164
Gymnastikksal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. kveld 328
Andre spesialrom med kostbart utstyr pr. dag 164

9. Leie av kommunestyresal og rådhusets kantine

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Kommunestyresal pr. arr 1 359
Kantinen pr. arr 816

 10. Utleiesatser for Strusshamn Kultursenter, Sjoddien

Møllesalen (80 personer) leies ut til kurs, konferanser og møter, samt til andre arrangement og private feiringer. Bestilling er bindende. Ved avbestilling senere enn en måned i forveien må halv leie betales.

Pakkhushallen og Steinkjelleren er ikke til utleie i år.

 10. Utleiesatser for Møllesalen i Strusshamn Kultursenter, Sjoddien

Tjeneste / tilbudOmfangAR 2020

Festlig tilstelning med oppdekking og kjøkken

pr.arrangement 4 500
Navnefest, dåpsfest (inkludert kjøkkenbruk) pr.arrangement 3 000
Lokalet, uten bruk av kjøkken og servering1 pr.arrangement 1 500
Lokalet, inkludert bruk av kjøkken og servering pr.arrangement 2 000
Kurs eller møter, bedriftssamlinger, kommunen og lignende pr.arrangement 2 000
Fast avtale månedlig og ukentlig (lag og foreninger) pr.arrangement 500
Manglende innlevert nøkkelkort pr. arrangement 200

Med begrepet «uten bruk av kjøkken» tillates kun trakting av kaffe og te.


 

Back to top