A. Barn og kultur

 

1. Satser for foreldrebetaling i barnehage

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2020
Makspris heldagsplass pr. måned 3 135

Satsen følger sats fastsatt i forskrift av staten hvert år. Maksprisen for 2020 er basert på forslag i statsbudsjettet for 2020. Tjenestene er ikke momspliktige. Det finnes ulike moderasjonsordninger (redusert kostnad). Les mer om dette på våre nettsider:

https://askoy.kommune.no/tjenester/barnehage/pris-betaling-og-moderasjonsordninger#section-3

Back to top