Gebyrer og prislister 2020

Hva koster kommunens tjenester? 

Barnehage | SFO | Kulturskolen | Biblioteket | Ungflimmer | + Skjenkebevilling | Leiesatser skoler og klasserom / Møllesalen | Herdla fort

Ravnanger idrettsanlegg | Klubbhuset ved idrettsbanen

Egenbetaling | Korttidsopphold | Rehabilitering | Trygghetsalarm | Ferdigmat | Fysioterapi | Kurdøgn | Nøkkelboks 

pbl = Plan. og bygningsloven
Tillatelser | Delinger | Dispensasjoner | Seksjonering | Matrikkel | Grensejustering | Kartsalg | Kopiering

Vann | Avløp | Renovasjon | Brann | Feiing | Kommunale kaier og plasser

Back to top