Artikkelindeks

 

Askøy kommune har vedtatt at BIR Privat AS står for innkreving av avfallsgebyret og fakturerer på vegne av kommunen. Avfallsgebyret tilhører Askøy kommune.Vi viser til egen kommunestyresak om renovasjonsgebyr og prismatrise hos BIR Privat AS.

LOGO BIR

 

Last ned prisregulativet fra BIRs nettportal


 

Priser for feiing, feilmeldinger brann
og leie av kommunale kaier og plasser

Feiing og tilsynsavgift*

Tjeneste 

 

Pris

Feiing, tilsynsavgift

per stykk

573

Timepris feiing, tilsyn

per time

516

Askøy Brann og Redning*

Utrykning, feilmelding dag

 

4 187

Utrykning, feilmelding natt

 

6 977

Alternativer til riving av bygninger hvor brannvesenet utfører brenning som en del av en varm brannøvelse 
Tiltakshaver må søke om tillatelse til brenning  (jf. lokal forskrift).   50 000
Fylling av brønn pr. levering 2 570