Priser for vann- og avløpstjenester i 2019

Tjeneste

 Alle gebyr har et tillegg på 25 % MVA 

Pris

Tilknytningsgebyr vann og avløp

Tilknytningsgebyr skal betales for tilknytning til kommunale vann- og/eller avløpsledninger. Alle abonnenter skal betale like stort tilknytningsgebyr. Dette faktureres ved igangsettelsestillatelse.

  Vann  12 000,00
  Avløp  12 000,00
Anboring på kommunal vannledning   3 400,00

Årsgebyr vann og avløp  

Abonnementsgebyr (Note 1.) 

  Vann per år 2 379,00
  Avløp per år 1 913,00

Forbruksgebyr ved målt forbruk (Note 2.) 

  Vann per kr/m3 17,22
  Avløp per kr/m3 14,10
(Note 1.) Abonnementsgebyret skal dekke 40 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på vann, og 40 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på avløp. Abonnementsgebyret er likt for alle abonnenter.   
(Note 2.) Forbruksgebyret skal dekke 60 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på vann, og 60 % av kommunen sine samlede inntekter fra årsgebyret på avløp.   

Forbruksgebyr ved stipulert forbruk (Note 3.)  

(Note 3.) Forbruksgebyr = stipulert forbruk x enhetspris. Gebyret for ulike arealgrupper går frem av tabellen nedenfor. Tallene viser samlet årsgebyr (abonnementsgebyr + forbruksgebyr) 
Vann        Fast årlig abonnementsavgift  Bolighus 2 379,00
Fritidshus 2 379,00
Tillegg for BRA under 100 kvadratmeter (trinn 1)  Bolighus 1 722,00
Fritidshus 430,50
fra 101 til 280 kvadratmeter (trinn 2)  Bolighus 3 444,00
Fritidshus 861,00
over 280 kvadratmeter (trinn 3)  Bolighus 4 821,60
Fritidshus 1 205,40
Avløp        Fast årlig abonnementsavgift  Bolighus 1 913,00
Fritidshus 1 913,00
Tillegg for BRA under 100 kvadratmeter (trinn 1)  Bolighus 1 410,00
Fritidshus 352,50
fra 101 til 280 kvadratmeter (trinn 2)  Bolighus 2 820,00
Fritidshus 705,00
over 280  kvadratmeter (trinn 3)  Bolighus 3 948,00
Fritidshus 987,00

Bruk av vannmåler   

Leie av vannmåler (Note 4.)  per år 383,00

(Note 4.) Abonnenter med vannmåler skal betale et årlig gebyr for å dekke kommunen sine merkostnader med ordningen.   

Gebyr for frakopling og tilkopling av vann - eller slamtømming

Gebyret skal betales hvis en eiendom blir frakoplet kommunal vannledning over lengre tid. Gebyret skal dekke kostnaden som kommunen har ved frakopling/tilkopling.   
Frakobling: Beregnes etter medgått tid  per time 463,00
Tilkobling: Beregnes etter medgått tid  per time 463,00
Slamtømming (Note 5.)    914,00
(Note 5.) For abonnenter med offentlig kloakk innkreves avgiften i de årlige kloakkavgifter   

 

Satser for miljørettet helsevern

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Tilsynsgebyr for kontroll av avløpsanlegg pr. år 225,00
Opptil 50 PE pr. søknad 3 015 .00
50 - 10 000 PE pr. søknad 4 139 .00
Forhåndskonferanse for utslippssøknader pr. stk 1 700 .00

Back to top