C.Helse

  1. Satser for helse- og omsorgstjenester
  2. Satser for trygghetsalarm
  3. Satser for ferdigmat
  4. Satser for utleie av areal Kleppestø sykehjem
  5. Egenandeler for kommunal fysioterapi
  6. Satser for utleie av Soltunet dagsenter
  7. Satser for utleie av Rasmussenbygget
  8. Kurdøgnpris sykehjem
  9. Nøkkelboks – leiekostnad

 Noen tjenester prises etter tjenestemottakers økonomiske evner. Abonnementspris fungerer som makspris. Bruker betaler timepris opp til -, men ikke over tilhørende abonnementspris avhengig av inntekt. Gebyrene er ikke MVA-pliktige.

1. Satser for helse- og omsorgstjenester

Tjeneste / tilbudOmfang ÅR 2019

Abonnement

Inntekt opp til 2 G ( 1 G er kr.  96 883 pr. 1. januar 2019)3 pr. måned   210
Abonnement for inntektsgruppen "Opp til 2G" fastsettes av staten årlig.
2 - 3 G pr. måned   832
3 - 4 G pr. måned   1 940
4 - 5 G pr. måned   2 786
Over 5 G pr. måned   3 494
Praktisk bistand - egenandel for  forbruksmateriell pr. oppdrag   21

Timepris

Opp til 2 G pr. time   85
2 - 3 G pr. time   175
3 - 4 G pr. time   340
4 - 5 G pr. time   393
Over 5 G pr. time   393
Egenbetaling for korttidsopphold eller rehabilitering3 pr. døgn   165
Egenbetaling for korttidsopphold eller rehabilitering og for dagavdeling fastsettes av staten årlig.
Trygghetsavdeling for brukere pr. døgn   241
Egenbetaling for dagavdeling 3 pr. døgn   85
Egenbetaling transport til dagavdeling pr. døgn   25
«Egenbetaling transport til dagavdeling» kan ikke overstige 300 kr per måned.

Før- og etter skole-tilbud

1/1 plass pr. måned   1 645
1/2 plass pr. måned   822

 

 


 

2. Satser for trygghetsalarm

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Trygghetsalarm ( inkludert MVA for utstyr.) pr. år 2 999

 


 

3. Satser for ferdigmat

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Middag pr. porsjon 82
Lunsj pr. dag 30

Kommunestyret forutsetter at distribusjonen av ferdigmat til hjemmeboende og dagsenteropphold til enhver tid skal være innenfor selvfinansierende rammer.

Tjenestene er ikke MVA-pliktige.


 

4. Satser for utleie av areal Kleppestø sykehjem

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Utleie av seremonirom (gjelder ikke beboere) pr. gang 514
Utleie av kantine Kleppestø sykehjem til beboere (uten kjøkken) pr. gang 257
Utleie av kantine Kleppestø sykehjem (uten kjøkken) pr. gang 1 028

Tjenestene er ikke MVA-pliktige.


 

5.Egenandeler for kommunal fysioterapi

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
(A) Undersøkelse4   173
Ved igangsetting av behandlingsopplegg eller når henvisende behandler ønsker å få pasienten vurdert eller undersøkt av fysioterapeut.

(B) Behandling hos fysioterapeut

B.1.Inntil 20 min   123
B.2. Tillegg for behandling ut over 20 min   37
B.3. Tillegg for bruk av spesialkonstruert utstyr for medisinsk treningsterapi eller slyngeterapi 5   12
Krever samtidig bruk av «behandling hos fysioterapeut B.1 eller B.2.

(C) Behandling av manuellterapeut

C.1. Behandling   163
C.2. Tillegg utover 20 min. (Nytt i 2019) pr. påbegynt 10 min 59

(D) Behandling av fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

D.1. Behandling   123
D.2. Tillegg utover 20min. pr. påbegynt 10 min 39
(E) Veiledet trening, minst 30 min 6   25
Kan ikke brukes sammen med noen andre takster.

(F) Gruppebehandling

30 min   55
60 min   97
90 min   138
Tillegg for behandling i basseng   21
(G) Gebyr for manglende fremmøte   307

 


 

6. Satser for utleie av Soltunet dagsenter

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Utleie av rom; opplæring og veiledning om sanserom; kurs og kantine    (utgår)
Aktivitetsgruppe Soltunet  pr. gang 50

Aktivitetsgruppe Soltunet koster maks 200 kr per måned. Tjenestene er ikke MVA-pliktige.


 

7. Satser for utleier i Rasmussenbygget

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Utleie av aktivitetsrom pr. gang 1 000
Utleie av møterom Ingrid pr. gang 1 250

 Tjenesten er ikke MVA-pliktig.


 

8. Kurdøgnpris sykehjem

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Egenbetaling sykehjem - maksimal  egenbetaling

pr. døgn 2 603

 


 

9. Nøkkelboks – leiekostnad

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Leiekostnad nøkkelboks (engangsavgift) pr. stk 350

 

Back to top