Artikkelindeks

 8. Leiesatser for skoler, kantiner og klasserom

(8.A) Mandag-fredag, utenfor fast oppsatt plan

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019

Ikke-kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. kveld 390
Gymnastikksal, auditorium, aula og tilsvarende pr. kveld 769

Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1

pr. kveld 390

Kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. kveld 575
Gymnastikksal, auditorium, aula og tilsvarende pr. kveld 1 150
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. kveld 575

Uavhengig av arrangement type

   
Timesats ekstra renhold pr. time 482
Timesats ekstra vaktmester pr. time 930

For lag og organisasjoner er leie av skolebygg gratis. Dette inkluderer ikke "Timesats ekstra renhold" eller "Timesats ekstra vaktmester".

Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr, slik som symaskiner, datamaskiner, dreiemaskiner med mer avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

 

(8.B) Utleie lørdag-søndag, helligdager og skoleferien

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019

Ikke-kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. dag 776
Gymsal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. dag 1 539
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. dag 776
Hele skoleanlegget pr. dag 1 931
Leie av stoler til konfirmasjoner etc. pr. stol 15
Leie av bord til konfirmasjoner etc. pr. bord 31

Kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. dag 1 150
Gymsal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. dag 2 300
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. dag 1 150
Hele skoleanlegget pr. dag 2 873
Leie av stoler til konfirmasjoner etc. pr. stol 15
Leie av bord til konfirmasjoner etc. pr. bord 31

Uavhengig av arrangement type

Timesats ekstra renhold pr. time 482
Timesats ekstra vaktmester pr. time 930

For lag og organisasjoner er leie av skolebygg gratis. Dette inkluderer ikke "Timesats ekstra renhold" eller "Timesats ekstra vaktmester".

 

Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr, slik som symaskiner, datamaskiner, dreiemaskiner med mer avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

(8.C) Fast utleie av skolerom for voksne (over 19 3r)

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Klasserom og tilsvarende pr. kveld 159
Gymnastikksal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. kveld 318
Andre spesialrom med kostbart utstyr pr. dag 159