Artikkelindeks

4. Satser for skolefritidsordningen (SFO)

Tjeneste / tilbud OmfangÅR 2019
Hel plass   2 884
Halv plass (inntil 10 t/uke)   2 198
Kjøp av enkeltdag (jf. vedtekter pkt. 8)   212