Artikkelindeks

1. Satser for foreldrebetaling i barnehage

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Makspris heldagsplass (1. jan - 31. jul) pr. måned 2 990
Makspris heldagsplass (1. aug - 31. des) Nytt i 2019 pr. måned 3 040

Tjenestene er ikke momspliktige. Satsen følger sats fastsatt i forskrift av staten hvert år.