Artikkelindeks

5. Ambulerende skjenkebevilling

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Gebyr ved enkelt arrangement pr. arrangement 370

Ny sats for bevillingsgebyr for alkoholbevilling foreligger ved årsskiftet, altså etter kommunestyrets budsjettvedtak. Se forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.