Artikkelindeks

A. Barn og kultur


1. Satser for foreldrebetaling i barnehage

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Makspris heldagsplass (1. jan - 31. jul) pr. måned 2 990
Makspris heldagsplass (1. aug - 31. des) Nytt i 2019 pr. måned 3 040

Tjenestene er ikke momspliktige. Satsen følger sats fastsatt i forskrift av staten hvert år.


2. Satser for Askøy kulturskole

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Gruppeundervisning pr. halvår 1 563
Individuell undervisning pr. halvår 2 015
Instrumentleie pr. halvår 884
Dirigent, instruktørtjenester til skolekorps pr. halvar 6 000

Ingen søskenmoderasjon.


 

3. Satser for Askøy folkebibliotek

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019

Overdagspenger   

1. varsel pr. varsel 35
2. varsel pr. varsel 70
3. varsel pr. varsel 100

Satsene gjelder for personer fra og med fylte 17 år og er ikke kumulative.


4. Satser for skolefritidsordningen (SFO)

Tjeneste / tilbud OmfangÅR 2019
Hel plass   2 884
Halv plass (inntil 10 t/uke)   2 198
Kjøp av enkeltdag (jf. vedtekter pkt. 8)   212

5. Ambulerende skjenkebevilling

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Gebyr ved enkelt arrangement pr. arrangement 370

Ny sats for bevillingsgebyr for alkoholbevilling foreligger ved årsskiftet, altså etter kommunestyrets budsjettvedtak. Se forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv.


 6. Utleiesatser for Ungflimmer ungdomskultursenter (hele huset unntatt aktivitetsrom)

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Ungdom gruppe A pr. dag 250
Ungdom gruppe A pr. døgn 600
Ungdom gruppe B pr. dag 500
Ungdom gruppe B pr. døgn 800
Andre gruppe C pr. dag 700
Andre gruppe C pr. døgn 1 000
Andre gruppe D pr. dag 3 000
Andre gruppe D pr. døgn 4 000

 

Utleiesatsen avhenger av hvem som leier og deles inn i følgende kategorier:

 1.  Ungdom:

  All ungdom som ikke har kommersiell aktivitet, drift, frivillige og ideelle lag, organisasjoner eller sammenslutninger for ungdom som ikke har betalt medlemskap.
 2.  Ungdom:

  Frivillige og ideelle lag som har betalt medlemsskap for ungdom. Arrangører av eller for ungdom, kurs- og konferanseholdere for ungdom.
 3.  Andre:

  Frivillige lag og organisasjoner med andre målgrupper enn ungdom
 4.  Andre:

  Andre kurs- og konferanseholdere (næringsliv eller bedrifter), arrangør av arrangement for andre målgrupper enn ungdom, private (for eksempel utleie til dåp og andre typer selskap)

 

 • For priser på utleie av enkeltrom eller lokaler med spesielt utstyr, kontakt oss på e-post: .

7. Utleiesatser Herdla fort (friluftsområdet)

Tjeneste / tilbudOmfang ÅR 2019
Ikke-kommersielle arrangement pr. arrangement (nytt i 2019) GRATIS
Kommersielle arrangement pr. arrangement (nytt i 2019) 1 500

Ved større arrangement avtales pris konkret.


 8. Leiesatser for skoler, kantiner og klasserom

(8.A) Mandag-fredag, utenfor fast oppsatt plan

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019

Ikke-kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. kveld 390
Gymnastikksal, auditorium, aula og tilsvarende pr. kveld 769

Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1

pr. kveld 390

Kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. kveld 575
Gymnastikksal, auditorium, aula og tilsvarende pr. kveld 1 150
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. kveld 575

Uavhengig av arrangement type

   
Timesats ekstra renhold pr. time 482
Timesats ekstra vaktmester pr. time 930

For lag og organisasjoner er leie av skolebygg gratis. Dette inkluderer ikke "Timesats ekstra renhold" eller "Timesats ekstra vaktmester".

Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr, slik som symaskiner, datamaskiner, dreiemaskiner med mer avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

 

(8.B) Utleie lørdag-søndag, helligdager og skoleferien

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019

Ikke-kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. dag 776
Gymsal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. dag 1 539
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. dag 776
Hele skoleanlegget pr. dag 1 931
Leie av stoler til konfirmasjoner etc. pr. stol 15
Leie av bord til konfirmasjoner etc. pr. bord 31

Kommersielle arrangement

Klasserom og tilsvarende pr. dag 1 150
Gymsal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. dag 2 300
Andre spesialrom med mye kostbart utstyr1 pr. dag 1 150
Hele skoleanlegget pr. dag 2 873
Leie av stoler til konfirmasjoner etc. pr. stol 15
Leie av bord til konfirmasjoner etc. pr. bord 31

Uavhengig av arrangement type

Timesats ekstra renhold pr. time 482
Timesats ekstra vaktmester pr. time 930

For lag og organisasjoner er leie av skolebygg gratis. Dette inkluderer ikke "Timesats ekstra renhold" eller "Timesats ekstra vaktmester".

 

Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr, slik som symaskiner, datamaskiner, dreiemaskiner med mer avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

(8.C) Fast utleie av skolerom for voksne (over 19 3r)

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Klasserom og tilsvarende pr. kveld 159
Gymnastikksal, auditorium, aula, grendahus og tilsvarende pr. kveld 318
Andre spesialrom med kostbart utstyr pr. dag 159

9. Leie av kommunestyresal og rådhusets kantine

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Kommunestyresal pr. arr 1 319
Kantinen pr. arr 792

 10. Utleiesatser for Strusshamn Kultursenter, Sjoddien

Møllesalen (80 personer) leies ut til kurs, konferanser og møter, samt til andre arrangement og private feiringer. Bestilling er bindende. Ved avbestilling senere enn en måned i forveien må halv leie betales.

Pakkhushallen og Steinkjelleren er ikke til utleie i år.

 10. Utleiesatser for Møllesalen i Strusshamn Kultursenter, Sjoddien

Tjeneste / tilbudOmfangAR 2019

Festlig tilstelning med oppdekking og kjøkken

pr.arrangement 4 200
Navnefest, dåpsfest (inkludert kjøkkenbruk) pr.arrangement 2 000
Lokalet, uten bruk av kjøkken og servering1 pr.arrangement 1 200
Lokalet, inkludert bruk av kjøkken og servering pr.arrangement 2 000
Kurs eller møter, bedriftssamlinger, kommunen og lignende pr.arrangement 2 000
Fast avtale månedlig og ukentlig (lag og foreninger) pr.arrangement 500

Med begrepet «uten bruk av kjøkken» tillates kun trakting av kaffe og te.