Artikkelindeks

A. Barn og kultur

 

1. Satser for foreldrebetaling i barnehage

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Makspris heldagsplass (1. jan - 31. jul) pr. måned 2 990
Makspris heldagsplass (1. aug - 31. des) Nytt i 2019 pr. måned 3 040

Tjenestene er ikke momspliktige. Satsen følger sats fastsatt i forskrift av staten hvert år.


 

2. Satser for Askøy kulturskole

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019
Gruppeundervisning pr. halvår 1 563
Individuell undervisning pr. halvår 2 015
Instrumentleie pr. halvår 884
Dirigent, instruktørtjenester til skolekorps pr. halvar 6 000

Ingen søskenmoderasjon.


 

3. Satser for Askøy folkebibliotek

Tjeneste / tilbudOmfangÅR 2019

Overdagspenger   

1. varsel pr. varsel 35
2. varsel pr. varsel 70
3. varsel pr. varsel 100

Satsene gjelder for personer fra og med fylte 17 år og er ikke kumulative.


 

4. Satser for skolefritidsordningen (SFO)

Tjeneste / tilbud OmfangÅR 2019
Hel plass   2 884
Halv plass (inntil 10 t/uke)   2 198
Kjøp av enkeltdag (jf. vedtekter pkt. 8)   212