Ekstraordinært digitalt møte via Zoom - Utvalg for oppvekst og levekår