Styrer, råd og utvalg

Ordfører | Politisk organisering | Fullmakter | Politisk organisasjonskart

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Møteplan | Representanter | Møtepapirer | Fullmakter

Ansvar for å prioritere søknader om spillemidler 

Samarbeidsplattform mellom ordfører, posisjon, opposisjon, rådmann, fagforeningene og HVO

En omorganisering av råd og utvalg har medført at oppvekst og levekår er slått sammen, her finner du de gamle utvalgene inn til videre. 

Back to top