Reglement og retningslinjer

Delegasjonsreglement | Etisk standard | Pressereglement | Regler for godtgjørelse

Regler for saksbehandling i folkevalgte organ

Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 

Overordnede prinsippene for forvaltningen av kommunens eierposisjoner.

Gjelder for folkevalgte, ledere og ansatte

Hvordan Askøy kommune skal formidle informasjon og viktige saker

Retningslinjer for godtgjørelser til våre folkevalgte

Back to top