Roald Steinseide 

ble valgt til varaordfører etter kommunevalget i 2019, og representerer Fremskrittspartiet. Han var også varaordfører i Askøy i 2011-2015.

Roald er født 2. mai 1956.

Kontaktopplysninger 

Ta gjerne kontakt med varaordføreren. Men vær oppmerksom på at både e-postsendinger og annen post vil bli behandlet i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen."

Dermed må du regne med at innholdet i meldingene dine kan bli gjort offentlig tilgjengelig.

Ta kontakt på telefon dersom du har meldinger med innhold som du ikke ønsker skal bli offentlig kjent.

Telefon: 980 27 565

e-post:


Funksjonsbeskrivelse for varaordfører og delegasjonsreglement

Back to top