Ordfører Terje Mathiassen portrett med kjedeTerje Mathiassen

ble valgt til Askøys ordfører etter kommunevalget i 2015. Han representerer Arbeiderpartiet og har vært medlem av kommunestyret siden 1995.

Terje er 54 år og er utdannet adjunkt med tilleggsutdanning.

Om å kontakte ordføreren

Ta gjerne kontakt med ordføreren. Men vær oppmerksom på at både e-postsendinger og annen post vil bli behandlet i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen."

Dermed må du regne med at innholdet i meldingene dine kan bli gjort offentlig tilgjengelig.

Ta kontakt på telefon dersom du har meldinger med innhold som du ikke ønsker skal bli offentlig kjent.