Politiker i Askøy kommune er en nettside for deg som er folkevalgt i kommunen.

Her finner du informasjon som du kan ha bruk for slik at du på enklest mulig måte kan utføre noen av oppgavene dine som folkevalgt politiker i Askøy.

 


Digitale Verktøy


Skjema


Gaveregisteret

Ansatte i kommunen og politikerne er pliktige til å opplyse om gaver de mottar i forbindelse med sitt arbeid eller oppdrag. 

Dette gjelder alle gaver med verdi fra kr. 250 og oppover.

Registreringen ble startet fra 1. april 2019


Brukertips om nettbrett


Nettsteder

Styrevervregisteret

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har. KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, ansattes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser. Registeret er gratis og åpent for allmennheten.

Back to top