Oversikt over kommunens tilskuddsordninger, sortert på tema

  1. Helse og sosial
  2. Kultur og idrett
  3. Jordbruk, landbruk og skogbruk
  4. Hordaland fylkeskommune

1.Helse og sosial

2.Kultur og idrett

3.Jordbruk, landbruk og skogbruk

4.Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tilskotsordningar; mellom anna til idrett og friluftsliv, kultur, natur og klima. For at du skal finne den best oppdaterte lista, tilrår vi at du går til oversyner som ligg på fylkeskommunen sin nettportal 

 

Back to top