Vannledningsbrudd på Kleppe

Arbeidet med å rette feilen pågår. Berørte husstander er i området rundt Kjebergvegen.
Det er uvisst når bruddet er reparert. Vanntanker er satt ut i området.

Prosjekter

 

 

Kategorier

Helseprosjekter (1)

Kreftrehabilitering

Plan 213 - Kleppestø sentrum (4)

Beskrivelse | Politisk behandling

Skoleprosjekter (2)

Kleppestø barneskole | Tveit barneskole

Vann og avløpsprosjekter (3)

SAHARA | Askevatnet | Dyrdalsfjellet høydebasseng 

Veiprosjekter (1)

Askøypakken og andre veiprosjekter