Brannsjefen i Askøy kommune opphever fredag 15. juni totalforbudet mot å gjøre opp ild utendørs i Askøy kommune.

Regn og lave temperaturer siste dager har ført til at skogbrannfaren har sunket betraktelig.


Takk til innbyggerne

Brannsjefen er stort sett fornøyd og vil rette en stor takk til innbyggerne for å ha respektert forbudet. Dette har vært svært viktig i den perioden som har vært.

- Vi vil samtidig minne om det generelle bålforbudet som varer fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det ikke tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og all annen utmark i Norge.