OPPDATERT 14. JUNI:

Forbudet mot bruk av vann til hagevanning og øvrig utendørsbruk (bilvask, fylling av basseng, spyling av veier og plasser m.m.) videreføres inntil situasjonen normaliserer seg over noe tid. Vi må se positiv endring i vannkildene. Forbudet gjelder hele Askøy.


§3.8 i standard abonnementsvilkår for Vann og avløp:

Abonnentene forplikter seg til å ikke sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.


Dårlig trykk

Med bakgrunn i stort vannuttak kan enkelte områder oppleve redusert trykk.


Bevissthet rundt vannforbruk er viktig

Les mer om hvorfor vi må innføre vanningsforbud her.