Situasjonen nå

Situasjonen i kildene Ingersvann og Kleppevatn er kritiske. Dette gjelder mengde vann tilgjengelig så vel som muligheten for å kunne benytte resterende kildekapasitet.

Når vannmagasinene er tappet så langt ned som nå er det også krevende å holde jevn og stabil drift på vannrenseanleggene. Dette skyldes tekniske og kvalitetsmessige forhold.

De tekniske forholdene er det iverksatt arbeider med å utbedre og kompensere for. Endringene i råvannskvalitet må det kompenseres for i renseanleggene, ved blant annet lengre filtreringstid.


Hvordan påvirkes den enkelte?

Distribusjon av drikkevannet går inntil videre som normalt og den enkelte abonnent merker nok ikke enda konsekvensene, eller alvorligheten i situasjonen.

Det er vanlig at drikkevannskildene i perioder tappes ned og vannstanden er lavere enn normalt. Dette er det tatt høyde for ved at vannene er demmet opp og det er etablert en reserve som kan tæres på i tørkeperioder.

Det uvanlige nå er den unormalt høye temperaturen, det unormale fraværet av nedbør og den ekstremt lange perioden det strekker seg over. Dette er element som sjeldent inntreffer og derfor er vanskelig å ta høyde for.


Hva kan du bidra med?

Vi har iverksatt, og fortsetter å iverksette, tiltak for å sikre en god og stabil vannforsyning. For at det skal være mulig, må alle abonnenter bidra sammen med oss, for at det lengst mulig skal være vann til flest mulig.

Tenk igjennom hva du bruker vannet til og om det er nødvendig. Tusen takk for hjelpen!


§3. 8 i standard abonnementsvilkår for Vann og avløp:

Abonnentene forplikter seg til å ikke sløse med vann. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning. Kommunen kan i slike situasjoner også innføre andre restriksjoner. Eventuelle restriksjoner som kommunen finner det nødvendig å gjennomføre under vannmangel eller når andre forhold krever det, gir ikke rett til å kreve erstatning eller prisavslag.