Oversikt over kommunens tilskuddsordninger, sortert på tema

  1. Aktuelt nå

  2. Helse og sosial

  3. Kultur og idrett

  4. Jordbruk, landbruk og skogbruk

  5. Hordaland fylkeskommune

Aktuelt nå

Helse og sosial

Kultur og idrett

Jordbruk, landbruk og skogbruk

Hordaland fylkeskommune

Hordaland fylkeskommune har ei rekkje tilskotsordningar; mellom anna til idrett og friluftsliv, kultur, natur og klima. For at du skal finne den best oppdaterte lista, tilrår vi at du går til oversyner som ligg på fylkeskommunen sin nettportal