Satser for skolefritidsordningen - SFO (2017)

 

Hel plass

2 884

 

Halv plass (inntil 10 timer per uke)

2 198

 

Kjøp av enkeltdag (jf. vedtektene punkt 8)

212