Utleiesatser i Sjoddien for 2018

Formål

Møllesalen 80 personer

Pakkhushallen 64 personer

Steinkjelleren 36 personer

Pakkhushallen og Steinkjelleren

Festlig tilstelling / Privat arrangement

4.200 3.900 3.600 4.600

 Navnefest, dåpsfest, minnestund, med bruk av kjøkken

2.000

2.000

2.000

-

 Møter og samlinger uten bruk av kjøkken

1.200

800

800

1.500

 Møter og samlinger med bruk av kjøkken og dekketøy

2.000

1.800

1.800

2.200

 Kurs eller møter, samlinger for bedrifter, kommunen og lignende

2.000

1.800

1.800

2.200

 Fast avtale, lag og foreninger månedlig eller ukentlig

500

500

500

700

Merk også

Mer informasjon og bestilling: http://sjoddien.no/utleie/

Lokalene kan avbestilles uten kostnad inntil en måned før leiedato. Ved avbestilling senere enn en måned i forveien må halv leie betales.