Leie av Kommunestyresalen og rådhusets kantine

Tjeneste / tilbud ÅR 2018
Kommunestyresal pr. kveld 1 283
Kantine pr. kveld 770