(5.A) Mandag til fredag; utenfor fast oppsatt plan

Formål  Pris
Ikke inntektsgivende arrangement        
  Klasserom og tilsvarende per kveld 379
  Gymnastikksal; auditorium; aula og tilsvarende per kveld 748
  Andre spesialrom med mye kostbart utstyr (NB) per kveld 379
Inntektsgivende arrangement        
  Klasserom og tilsvarende per kveld 559
  Gymsal; auditorium; aula; grendahus og tilsvarende per kveld 1.119
  Andre spesialrom med mye kostbart utstyr (NB) per kveld 559
Uavhengig av arrangementstype        
  Timesats for ekstra renhold per time 469
  Timesats for ekstra vaktmester per time 905
       

(5.B) Utleie lørdager og søndager; helligdager og i skoleferien      

Ikke inntektsgivende arrangement        
  Klasserom og tilsvarende per dag 755
  Gymsal; auditorium; aula; grendahus og tilsvarende per dag 1.497
  Andre spesialrom med mye kostbart utstyr (NB) per dag 755
  Hele skoleanlegget per dag 1.878
  Leie av stoler til konfirmasjoner og lignende per stol 15
  Leie av bord til konfirmasjoner og lignende per bord 30

Inntektsgivende arrangement     

  Klasserom og tilsvarende per dag 1.119
  Gymsal; auditorium; aula; grendahus og tilsvarende per dag 2.237
  Andre spesialrom med mye kostbart utstyr (NB) per dag 1.119
  Hele skoleanlegget per dag 2.795
  Leie av stoler til konfirmasjoner og lignende per stol 15
  Leie av bord til konfirmasjoner og lignende per bord 30

Uavhengig av arrangement type  

  Timesats for ekstra renhold per time 469
  Timesats for ekstra vaktmester per time 905

(5.C) Fast utleie av skolerom for voksne (over 19 år)      

  Klasserom og tilsvarende per kveld 155
  Gymnastikksal; auditorium; aula; grendahus og tilsvarende per kveld 309
  Andre spesialrom med kostbart utstyr (NB) per dag 155
       
(NB) Prisen omfatter bare leie for rommet. Tillegg for leie av utstyr så som symaskiner; datamaskiner; dreiemaskiner med mer avtales i hvert enkelt tilfelle.
Prisene i listen gjelder ikke dersom leieforholdet dreier seg om rent kommersielle tiltak. Da skal det avtales pris i hvert enkelt tilfelle.