Askøy kommune har vedtatt at BIR Privat AS fakturerer og står for innkreving av avfallsgebyret på vegne av kommunen. Avfallsgebyret tilhører Askøy kommune.

LOGO BIR

 

Last ned prisregulativet fra BIRs nettportal


 

Priser for feiing, feilmeldinger brann og leie av kommunale kaier og plasser

Feiing, tilsynsavgift

Tjeneste 

 

Pris

Feiing, tilsynsavgift

per stykk

485

Timepris feiing, tilsyn

per time

502

Askøy Brann og Redning

Utrykning, feilmelding dag

 

4.073

Utrykning, feilmelding natt

 

6.787

Gebyr for bruk av kommunale kaier og plasser

Enkelt anløp av grus- og asfaltfartøy kt. Ordinære kaier

 per anløp

2.232

Kai Mjølkeviksvarden

 per anløp

2.789

Leie for sirkusplass, (Note 1)

per dag

4.727

Note 1: Depositum som skal betales inn på forhånd

 

10.000