D7 Priser på kartsalg, kopiering, megleropplysninger med mer

7. 1 Utskrift (kan være pdf av kart eller ortofoto (uansett målestokk))

Selvbetjening på nett for kartutsnitt er gratis. Gebyrene er ikke momspliktige.

Tjeneste / tilbud

ÅR 2018

7. 1, a) A4 189
7. 1, b) A3 279
7. 1, c) A2 369
7. 1, d) A1 459
7. 1, e) A0 660

7. 2 Digitale kart (pris ifølge GEOVEKST)

 
7. 2, a) Digitale kart 1.000
7. 2, b) Plankart 1.000
7. 2, c) Tillegg for plangrense, SOSI-format 1.000

7. 3 Manuell bearbeiding av kart

 
7. 3, a) Gebyr etter brukt tid (*) - per time 1.026
(*) Gjelder ikke for punkt 3. 2, 1 - 3. 2, 4, 3. 3, 3. 4 og 3. 5. 
(*) Gjelder ikke for punkt 3. 2, 1 - 3. 2, 4, 3. 3, 3. 4 og 3. 5.