D4 Gebyr etter konsesjonsloven

4. 1 Behandling av konsesjonssaker. Forskrift om gebyr for behandling av konsesjons- og delingssaker, § 2. FOR-2011-12-14-1336 

Tjeneste / tilbud

ÅR 2018

4. 1, a) Gebyr 5.000