Leiesatser for Soltunet dagsenter, Kleppestø sykehjem og Rasmussenbygget

Tjeneste  Pris
Utleie av seremonirom (gjelder ikke beboere) per gang 500
Utleie av kantine Kleppestø sykehjem til beboere per gang 250
Utleie av kantine Kleppestø sykehjem (uten kjøkken) per gang 1.000
Leiesatser for Rasmussenbygget    
Utleie av aktivitetsrom per gang 1.000
Leiesatser for Soltunet dagsenter    
Utleie av rom formiddag pr stykk 100
Utleie av rom ettermiddag per stykk 150
Opplæring, / veiledning sanserom Soltunet per person 350
Kurs per person 600
Leie av kantine med kjøkken per stykk 1.500
Aktivitetsgruppe Soltunet (Note; 1) per gang 50
Note; 1: Maks 200 kr per måned.    
Tjenestene er ikke MVA-pliktig    

 

Trygghetsalarm og nøkkelboks

Satser for trygghetsalarm

Tjeneste  Pris
 Trygghetsalarm (Note; 1) per år 2.917
Note; 1:  Inkludert MVA for utstyr.   
I tillegg kan ektefeller betale for en alarmknapp (kr. 66 + MVA= kr. 82,50) og responstjeneste, 960 kroner årlig, (ikke MVA-pliktig).       
Nøkkelboks - leiekostnad  
Leiekostnad nøkkelboks, engangsavgift inkludert MVA per stykk 35