Satser for helse- og omsorgstjenester

Noen tjenester prises etter tjenestemottakers økonomiske evner. Prisen for abonnement fungerer som makspris.

Bruker betaler timepris opp til -, men ikke over tilhørende abonnement, avhengig av inntekt. Alle gebyrene i tabellen nedenfor er ikke

MVA-pliktige.

Prisliste C1 Helse og omsorgstjenester
TjenesteInntekt Pris
Abonnement Opp til 2 G per måned 205
  fra 2 til 3 G per måned 809
  fra 3 til 4 G per måned 1.887
  fra 4 til 5 G per måned 2.710
  Over 5 G per måned 3.399
Praktisk bistand - egenandel for forbruksmateriell  per oppdrag 20
Timepris      
  Opp til 2 G per time 83
  fra 2 til 3 G per time 170
  fra 3 til 4 G per time 331
  fra 4 til 5 G per time 382
  Over 5 G per time 382
Egenbetaling for korttidsopphold og rehabilitering  per døgn 160
Trygghetsavdeling for brukere   per døgn 234
Egenbetaling for dagavdeling   per dag 80
Kurdøgn på sykehjem      
Egenbetaling sykehjem - maksimal egenbetaling   per døgn 2.535
Egenbetaling transport til dagavdeling (Note; 1)   per dag 25
Før- og etter skole, aktivitets tilbud      
  Hel plass per måned 1.600
  Halv plass per måned 800

Note; 1: Kan ikke overstige 300 kroner per måned 

1 G = 93.281 fra 1.mai 2017