Priser for utleie av kommunale idrettsanlegg - 2018

Satser for utleie av kommunale idrettsanlegg For Follese og Ravnanger idrettsbaner (hovedarena)

Tjeneste / tilbud

 

Pris

Alle arrangementer: prosentsats av brutto billettinntekt   25%
Minstesatser (lag fra Askøy)  
Senior, kamper per kamp 2.480
Junior, damer og oldboys per kamp 1.150
Friidrettsstevner, senior og junior (Note; 1) per time 820
Aldersbestemte klasser per time 420
Andre arrangement per time 820
Minstesatser (lag ikke fra Askøy)  
Senior, kamper per kamp 5.740
Junior, damer, old boys per kamp 3.660
Friidrettsstevner, senior/junior (Note; 1) per time 2.520
Aldersbestemte klasser per time 1.700
Andre arrangement per time 3.660
Vanlig trening / treningsstevner  
Lag fra Askøy per time GRATIS
Lag fra andre kommuner per time 490
Leie av kun garderobeanlegg per time 460
Eiere av private lysanlegg kan kreve refusjon fra leietakere når det brukes lys. Eier fastsetter satsene selv. Hvis et lag forvalter en bane, kan de kreve nærmere avtale med andre lag som leier banen om å delta i drift eller dugnad.  
Note 1:  Nasjonale og internasjonale arrangementer.