For å redusere smitte og belastningen på helsetjenestene er det innført regional forskrift for hele bergensregionen. Her er hjemmekontor igjen innført som et smitteverntiltak inn til videre.

Askøy kommune går derfor tilbake til den ordningen vi hadde i vår. Det vil si hjemmekontor som hovedregel for administrativt ansatte der det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen. Det er sektorleder som beslutter om arbeidet er av en slik art at det skal utføres fra hjemmekontor.

Møter som kan gjennomføres digitalt uten at det går ut over kvaliteten eller tjenesteproduksjonen skal i størst mulig grad gjennomføres digitalt. For møter som avholdes fysisk gjelder vanlige smittevernregler: avstand, rene hender og hold deg hjemme når du er syk.

Når hjemmekontor benyttes som smitteverntiltak har ansatte anledning til å låne med seg hjem nødvendig utstyr fra egen kontorarbeidsplass.
Ansatte som opplever ergonomiske eller andre HMS-utfordringer i tilknytning til hjemmekontor skal ikke ta i bruk hjemmekontor, men være på den faste kontorarbeidsplassen.

Hvilke tiltak gjelder

For full oversikt over hvilke tiltak som gjelder:

Forskrift om smitteverntiltak i Askøy kommune, Vestland

Back to top