Om nemnda

 • Vilt- og innlandsfiskenemda skal ivareta vilt- og innlandsfiskeressursene på Askøy.
 • Sentrale lover og forskrifter som håndheves av nemda er:
   • Lov om viltet (Viltloven),
   • Forskrift om forvaltning av hjortevilt og bever,
   • Forskrift om jakt og fangsttider
   • Forskrift om kommunale viltfond
   • Forskrift om utøvelse av jakt og fangst.
   • Listen er ikke fullstendig. Det er også utarbeidet rundskriv til disse forskriftene.

  Oppgaver

   • Tradisjonelt har nemda behandlet flest saker i forbindelse med hjortejakten.
   • Vilt- og innlandsfiskenemda er også med på et hjortetellingsprosjekt.
   • Nemda har ikke fast oppsatt møteplan, men holder møter etter behov

  Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer

  Åpne innsynsmodulen og se liste over medlemmer


    Kontakt avdelingen

    Politisk sekretariat

    Back to top