Om rådet

 • Rådet består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
 • De funksjonshemmedes organisasjoner oppnevner 3 medlemmer med varamedlemmer.
 • Kommunestyret oppnevner 2 representanter med vara.
 • Kommunestyret velger leder og nestleder.

Formål

 • Råd for funksjonshemmede skal sørge for at mennesker med nedsatt funksjonsevne blir sikret åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er særlig viktige for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Rådet arbeider etter den politiske målsetting om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet.

Noen av arbeidsoppgavene

 • Rådet drøfter saker som er viktige for funksjonshemmede. Blant annet:
  • Tilkomst
  • Arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne
  • Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Rådet har rett til å uttale seg før kommunestyret vedtar budsjett
 • Rådet skal orienteres fast om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen.

Delegasjonsreglementet

Delegasjonsreglement 2019-2023


Møteinnkallinger, dokumenter, referater og liste over medlemmer

Åpne innsynsmodulen og se liste over medlemmer av rådet


Kontakt avdelingen

Politisk sekretariat

Back to top