Formål

  • Utlevering av eieropplysninger fra matrikkelen reguleres av Matrikkelloven § 30 og Matrikkelforskriften § 12.
  • Rutinene ivaretar kravet til legitimering, samt registrering og arkivering av henvendelser.

Dette innebærer at nabolister med eieropplysninger kun vil være tilgjengelig på følgende måter:


E-nabovarsel eller nabolister

Elektronisk nabovarsel eller tradisjonell naboliste finner du på Askøy E-torg.


Fra Kundetorget

    • Det kreves personlig oppmøte på Kundetorget ved utlevering av naboliste med eieropplysninger.
    • Legitimasjon må fremvises.
    • Det skal også fylles ut et skjema som angir hva nabolisten skal brukes til, og mottaker må signere på at opplysningene utelukkende brukes i samsvar med dette.
    • Tjenesten er gratis.

Fra Statens kartverk

    • Informasjon om hjemmelshaver til ett eller flere gårds- og bruksnummer kan man få ved å henvende seg til Statens kartverk på e-post  eller på Tinglysingstelefonen 08700.
    • Tjenesten er gratis.

Spørsmål til avdelingen

Back to top