Oppmåling

Oppmåling | fradeling | seksjonering | adressering | retting i matrikkelen

Fradeling | Nytt gårds- og bruksnummer 

Eiendomskartet | Rette grenselinjer

Oppmålingsvakten kan hjelpe deg med spørsmål innen oppmåling, fradeling, seksjonering, adressering og retting i matrikkelen.

Det nye høydesystemet (Normal Null 2000) er et felles nordisk vertikalt referansesystem

Formål | Eiendomsinformasjon | Kundetorget | Statens kartverk

Oversikt over lenker til skjema og regelverk innenfor oppmåling

Opprette eierseksjoner | Sameieandel

Påvisning og eventuell nymerking av grense

Klarlegging av eksisterende grenser som ikke er koordinatbestemt

Rette opp ulagelige grenser mellom eiendommer 

Flere eiendommer med samme hjemmelshaver, kan kreves sammenslått til en eiendom 

Overføre større arealer mellom to eiendommer)enn hva som er mulig med grensejustering

Back to top